Dergi Sayısı
Atıf

Shu, Z., Hao, R. (2024). Kuşak ve Yol Girişimi’ne karşı Ekonomik Soğuk Savaş Düşüncesinin Yarattığı Zorluklar ve Karşı Stratejiler. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 5(3), 310-335.

Öz

Kurulduğu günden bu yana Kuşak ve Yol Girişimi, verimli sonuçlar elde etmiştir, ancak aynı zamanda ekonomik Soğuk Savaş zihniyetinden kaynaklanan çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Kuşak ve Yol’un karşılıklı yarar sağlama amacı ve katılımcı içeriği, ekonomik Soğuk Savaş zihniyetince yanlış yorumlanmıştır. Bu zorlukların kökenleri, uluslararası tekelleşmiş sermayenin ekonomik çıkarlarında, kültürel ve ideolojik farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan önyargılarda ve gelişim yollarının büyük ölçüde farklı olmasından kaynaklanan sistemsel boşluklarda yatmaktadır. Ekonomik Soğuk Savaş zihniyetinin zorluklarına yanıt olarak Kuşak ve Yol’un inşasını teşvik etmek için uluslararası iletişimin etkisini güçlendirmek, ortak çıkarların “pasta”sını daha büyük ve daha iyi hale getirmek ve Kuşak ve Yol’un inşasını hızlandırmak gereklidir. Aynı derecede önemli olan, Kuşak ve Yol’un karşılıklı yarar mekanizmasını iyileştirmektir. Bununla birlikte, ekonomik Soğuk Savaş zihniyetinin tüm kasıtlı yanlış yorumlarına ve kışkırtmalarına karşı cesurca savaşmak ve diyalog kurmada yetenekli olmak da gereklidir. Böylece, söz konusu zorluklarla başa çıkılıp çatışmalar çözülebilir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Soğuk Savaş zihniyeti, Çin’in karşı stratejileri, karşılıklı yarar, Kuşak ve Yol, küreselleşme.