Etik İlkeler

 

Dergi Yayın Etiği

 

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, ulusal ve uluslararası akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izler. Bu bağlamda, uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) tarafından ortaya konulan standartları da kapsayan yayın etiği ilkelerine sahiptir. 

 

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi bünyesinde gerçekleşen yayın değerlendirme süreci öncesinde, sırasında veya sonunda, Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Yayın İlkeleri’nin yanı sıra yukarıda sıralanan etik ilkelerle ilgili esaslara ve standartlara aykırı olduğu objektif olarak tespit edilen eserlerin yayın talepleri reddedilir. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi’nde yayımlanmış eserler bakımından böylesi bir tespitin yapılması halinde, ilgili eser yayından kaldırılır.

 

Editörlerin Görev ve Sorumlulukları

 

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları, her türlü önyargıdan uzak, objektif ve tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları, görevlerinin gerektirdiği ölçüde gizlilik içerisinde hareket etmelidir.

 

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi bünyesinde görevli editörler ve editör yardımcıları, yayın sürecine ilişkin her türlü etkinlikte iş birliği içerisinde hareket etmelidir. Dergi bünyesinde adil görev dağılımı yapılması iş birliğinin özünü oluşturmaktadır.

 

Eser Sahiplerinin Etik Sorumlulukları

 

Eserlerinin Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi’nde yayımlanmasını isteyen eser sahipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esaslara, COPE tarafından ortaya konulan standartlara ve Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi tarafından benimsenen diğer esaslara ve standartlara uymakla yükümlüdür.

 

Eser sahipleri, yayımlanması için Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi’ne gönderdikleri eserlerini, ilgili esaslara ve standartlara uygun olarak hazırladıklarını taahhüt etmiş kabul edilirler.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 

Hakemler, Dergi veya Derginin yetkili kıldığı birimler tarafından kendilerine gönderilen eserlerin eser incelemesini dikkatli bir şekilde yerine getirmelidir; eser değerlendirmesini uzmanlık alanlarına uygun olarak, tarafsız ve adil bir şekilde yapmalıdır.

 

Hakemler, değerlendirdikleri eserlerde akademik ilke ve etik değerlere, ulusal veya uluslararası esas veya standartlara aykırılık tespit ettiği takdirde, Dergi editör kurulunu derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Hakemler, değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapılmamalıdır.