Atıf

Wang, L., Na, R., Wu, L. (2022). İpek Yolu çayır güzergahı (Çayır İpek Yolu): Milli ekonomi, iletişim ve bütünleşme. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 3(4), 50-61.
 

Öz

Çayır İpek Yolu, Avrasya’nın kuzeyini boydan boya geçen en eski yoldur. Kuzey hattı, orta hat ve güney hattı olmak üzere üç güzergâha ayrılarak genellikle ticaret amacıyla kullanılan ünlü bir kara yoludur. Çayır İpek Yolu, Kuzey ve Güney arasında olduğu kadar Çin ile Batı arasında da iletişim ve bütünleşmede yeri doldurulamaz bir tarihsel rol oynamıştır. Yeni İpek Yolu’nun bugünkü ekonomik inşası için maddi ve manevi temelleri sağlamıştır. Tarihi İpek Yolu’nun incelenmesi, Çin’in yurtdışı ile arasındaki ekonomik ve kültürel alışverişin tarihsel sürecini göstermekte ve günümüzün “Bir Kuşak, Bir Yol” kalkınma stratejisinin anlaşılması için önem arz etmektedir.