Atıf

Abdullaev, K. (2022). İpek Yolunda kültürel etkileşim: Orta Asya’da Yuezhi göç dönemi. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 3(4), 76-89.
 

Öz

Bu makale, MÖ 2. yüzyıl – MS 2. yüzyıl dönemleri arasında göçebelik dönemindeki maddi kültür özelliklerini incelemiştir. Makalenin amacı, esas olarak Yuezhi kabilesinin İpek Yolu üzerindeki hareketinin rotasını arkeolojik katmanlarda bulunan eserler temelinde özetlemektir. Bu çağın en çarpıcı kalıntılarından biri de plaka zırhları kuşanmış savaşçı imgeleridir. Savaşçı ve atlı savaşçı tasvirleri farklı arkeolojik kaynak kategorilerinde yansıtılmıştır. Buluntuları mekânsal ve zamansal bir boyutta sabitlemek, Orta Asya’da göçebe döneminin kısmi bir tarihsel periyodizasyonunu açıklığa kavuşturmayı ve sunmayı mümkün kılmaktadır.