Atıf

Atıf: Liang, Y. (2021). Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çin’in Ortadoğu ile kültürel iletişimi: Değerlendirme ve beklentiler. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(4), 62-72.

Öz

Çin, 2013 yılında Kuşak ve Yol Girişimi’ni (KYG) ortaya koyduğundan beri, KYG özellikle Ortadoğu’da önemli ilerlemeler kaydetti. Çin’in Ortadoğu ile kültürel iletişimi, her iki tarafı da bir araya getiren, güven inşa eden ve şüpheleri ortadan kaldıran duygusal bir tutkaldır. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarından, medyanın iletişiminden, Konfüçyüs Enstitülerinin gelişmesinden ve farklı hükümet dışı örgütler arasındaki işbirliğinden de anlaşılacağı üzere Çin, Ortadoğu ile birlikte KYG’yi inşa etmek için çalışıyor. Ayrıca Ortadoğu’nun kendine özgü jeopolitik konumu ve kültürel farklılıkları, Çin’in bölgedeki devletlerle kültürel iletişiminin Çin’in kendi karakteristik özellikleriyle yapılmasını gerektirmektedir. Bu arka planda mevcut makale, şu sorular ışığında ele alınmıştır: Çin’in Ortadoğu’daki kültürel iletişim mekanizmaları nasıl işlemektedir? KYG kapsamında Çin’in Ortadoğu ile olan kültürel iletişimi niçin önemlidir? Çin’in kültürel iletişiminin karakteristik özellikleri nelerdir? Bu sorulara cevap arayan makale, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, KYG’yi ortaklaşa inşa etmek için kültürel iletişime dayanan Çin diplomasisindeki kültürel iletişimin rolünü özetleyecektir. İkinci bölüm, salgın, turizm, Konfüçyüs Enstitüleri ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu ve Çin’in Ortadoğu ile iletişimine odaklanacaktır. Üçüncü bölüm, Çin’in kendi özellikleriyle geliştirdiği Ortadoğu’daki kültürel iletişimini vurgulayacaktır..

Anahtar Kelimeler:  Çin diplomasisi, Çin’in özellikleri, kültürel iletişim, KYG, Ortadoğu.