Teslim Tarihi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli dünya düzeni her geçen gün daha fazla ülke tarafından sorgulanmaktadır. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) bloku ile Türkiye ve İran gibi gelişmekte olan dünyayı temsil eden başlıca güçler, söz konusu sorgulama sürecinin başını çekmektedir. Atlantik İttifakı tarafında ise Almanya-Fransa ekseninin ve yer yer İngiltere’nin de ABD’den daha bağımsız bir rota izleme arayışında olduğu son yılların temel tartışma konuları arasında yer almaktadır.

Dünyada çok kutupluluğun ilerlemesine koşut olarak, merkez ülkelerden periferiye, özellikle Atlantik’ten Asya’ya doğru bir güç kaymasının gerçekleştiği gittikçe daha fazla kabul gören bir değerlendirmedir. Bununla birlikte, 11 Eylül 2001 sonrasında ABD’nin başını çektiği “teröre karşı küresel savaş” doktrininin 19 yıllık uygulaması sonucunda; Afganistan, Irak, Libya, Suriye başta olmak üzere, onlarca ülkede dış müdahaleler gerçekleşmiştir. Afrika’dan Çin’e uzanan gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tamamı, etnik ayrılıkçı ve dini istismar eden terörizme sahne olmaktadır. Bu hat boyunca; El Kaide, IŞİD, Boko Haram, El Nusra, PKK/YPG, Ebu Seyyaf, Doğu Türkistan İslam Hareketi (ETIM- yeni adı Türkistan İslam Partisi-TİP) gibi örgütler ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte, 1991 öncesinde farklı kamplarda yer alan gelişmekte olan ülkeler arasında, 2000 yılı sonrasındaki dönem boyunca ortak tehditlere karşı ortak yanıt verme çabasının geliştiği görülmektedir. Mevcut durumda, Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde kurulan bölgesel birlikler dahilinde ekonomik işbirliğinin yanı sıra güvenlik alanında da çeşitli işbirliklerin kurulma çabasının öne çıktığı gözleniyor.

Bu kapsamda, dünya çapında etnik ayrılıkçı ve din istismarcısı terörün hedefi olan ülkelerin ortaklığını hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi’nin gündeminde, kaçınılmaz olarak güvenlik alanında işbirliği ağırlıklı bir yer tutmaktadır.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, yukarıda tasvir edilen çerçeveye dayanarak, “gelişmekte olan dünyada uluslararası güvenlik” temalı gelecek sayısı için aşağıdaki gibi konularla ilgili makale başvurularına açıktır:

– Uluslararası güvenlik ve çok kutupluluk;

– Küreselleşme ve gelişmekte olan dünyada uluslararası güvenlik;

– Gelişmekte olan dünyada konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan güvenlik tehditleri;

– Emperyalizm, dış müdahaleler ve terörizm;

– Gelişmekte olan ülkelerin gelişimine engel olan terör örgütlerinin yerel ve uluslararası ölçeklerde beslendiği kaynaklar;

– Gelişmekte olan ülkelerin dış müdahalelere, terörizme ve diğer güvenlik sorunlarına karşı geliştirdikleri mekanizmalar ve işbirlikleri;

– Kuşak ve Yol Girişimi ve güvenlik sorunu;

– Avrasya’da bölgesel güvenlik işbirliği (örn. Şangay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü);

– Astana ortaklığı gibi alternatif diplomatik mekanizmalar;

– Etnik ayrılıkçılığa dayanan ve/ya dini istismar eden terör örgütlerine karşı gelişmekte olan ülkelerin bireysel olarak geliştirdiği siyasetler…

Sıralama
997