Ortadoğu’da Güvenlik İkileminin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne Etkisi
Atıf

Yang, C. (2020). Ortadoğu’da güvenlik ikileminin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne etkisi. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 1(2), 37-48.

Öz

Ortadoğu’nun güvenliği sağlanmadan dünya barışı gerçekleştirilemez. Hal böyle olduğundan, bu makale takip eden sorular ışığında bölgenin mevcut güvenlik sorunlarına odaklanır: Ortadoğu’nun mevcut güvenlik durumu nedir? Ortadoğu’daki güvenlik ikileminin sebepleri nelerdir? Ortadoğu güvenlik sorununun Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne olumsuz etkileri nelerdir? Ve Çin Ortadoğu’daki güvenlik ikilemini çözmek için neler önermektedir?