Atıf

Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası Bilim Forumu. (2021). Pekin Bildirgesi. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(2), 20-21.

Öz

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde düzenlenen Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası Bilim Forumu'nda kabul edildi