Atıf

Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası Bilim Forumu. (2021). Pekin Bildirgesi. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(2), 20-21.

Öz

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde düzenlenen Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası Bilim Forumu'nda kabul edildi 

FARKLI KALKINMA SORUNLARINA işaret etmek ve tüm insanlığın ortak refahını yükseltmek adına, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2013 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu kamuoyuna sundu. Bu girişim, -Kuşak ve Yol Girişimi (KYG)- üç kıtaya ve onlara bitişik okyanus ve denizlere uzanan ortak kalkınmaya ve uluslararası işbirliğine dair ileri görüşlü bir vizyondur. 120’den fazla ülke ve çok sayıda uluslararası kuruluşun güçlü desteği ile KYG, geniş bir çevreden olumlu yönde bir karşılık aldı. Temel başarıları, İpek Yolu Fonu’nun kurulmasını; hızlı tren raylarının geliştirilmesini; ticaret ve iş dünyasının genişletilmesini; siyasi iletişimin derinleştirilmesini, insanlar ve kültürler arası etkileşimin pekiştirilmesini içeriyor.

Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler, farklı kültürlere, tarihlere, doğal çevreye sahipler; birbirinin aynısı olmayan ekonomileri ve sosyal politikaları var. Fakat kalkınmanın kendisinden sürdürülebilir kalkınmaya kadar çeşitli ortak sorunlarla yüzleşiyorlar. Bu zorlukların üstesinden gelmek için bilim, teknoloji ve yenilik (BTY), güçlü bir merkezi rol oynamalıdır. Kuşak ve Yol Girişimi boyunca ulusal akademiler, bölgesel bilim, araştırma ve teknoloji kurumları ve bilim insanları, bu sebeple, sürdürülebilir ve sistematik bir yol ile  sorunları aşmak amacıyla işbirliğini derinleştirmelidir.

Karşılıklı anlayışı, ortak çıkarları ve istekleri güçlendirmek için, Kuşak ve Yol bölgesinden 20’den fazla ulusal ve uluslararası bilim kuruluşlarının liderleri ve temsilcileri ve yaklaşık 350 Çinli ve uluslararası bilim insanları ve uzmanları, 2016 yılı 7 ve 8 Kasım tarihlerinde Pekin’de bir araya geldi. Bu buluşma, Kuşak ve Yol Girişimi adına Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası  Bilim Forumu’ydu. Forum, Çin Bilimler Akademisi, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Kırgızistan Bilimler Akademisi, Nepal Tribhuvan Üniversitesi, Pakistan Bilimler Akademisi, Polonya Bilimler Akademisi, Rusya Bilimler Akademisi, Sri Lanka Ruhuna Üniversitesi, Tacikistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, Özbekistan Bilimler Akademisi, Birleşik Dağ Kalkınması Uluslararası Merkezi (ICIMOD) ve Dünya Bilimler Akademisi (TWAS) tarafından, gelişmekte olan ülkelerdeki akademik ilerleme için ortaklaşa düzenlendi.

Barışı ve refahı geliştirmek için, delegeler ve uzmanlar, İpek Yolu ruhundaki çeşitli konular hakkında geniş tartışmalar yürüterek barış ve dayanışmanın, açıklık ve kapsayıcılığın, karşılıklı öğrenme ve yararın, zaman üstü değerlerini somutlaştırdılar.

Ulaşılan fikir birliğine dayanarak, katılımcı kuruluşlar şu açıklamada bulundular:

1. Ortak kalkınmanın ilerletilmesi adına, bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alanında işbirliğini güçlendirmek

Bilim, teknoloji ve yenilik, toplumsal ekonomik kalkınmanın temel etmenleridir ve Kuşak ve Yol kalkınmasında işbirliği alanları olarak öncelik verilmelidir. Kolektif ulusal akademiler, ulusal ve bölgesel araştırma kurumları, kalkınmayı destekleyecek önemli bilimsel güçlerdir ve bütün uluslara geniş yarar sağlayacak bir lider rolüne bürünmelidir. Ulusal ve bölgesel bilim kuruluşları; çevre dostu, kaliteli ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için temel ihtiyaçlar ve ortak bilimsel zorluklar konusunda işbirliğinde bulunmaları adına farklı disiplinlerden bilim insanları ve uzmanları birleştirmeli ve harekete geçirmelidir. Genç bilim insanlarının yanı sıra bilim kadınlarının da yeterli düzeyde temsil edilmesine özel önem verilmelidir. Bilim odaklı siyaset yapmaya güçlü destek sağlamak için bilimsel sorumluluk ve çabanın yürütülmesini sağlayacağız.

2. Ortak yenilik platformu ve uzun dönemli BTY işbirliği mekanizması kurmak

Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki ulusal ve bölgesel bilim kuruluşları, ülkeler arasında bir köprü kurmayı ve ortaklaşa araştırma ve yeniliği, stratejik danışmayı, siyasi iletişimi ve ortak yarar için bilim ve eğitimde yeterlilik inşasını organize etmeyi amaçlayan uzun süreli bir Kuşak ve Yol işbirliği mekanizması kurmayı üstleniyor.

Mekanizmanın işlevsel hale getirilmesine yardım etmek ve uluslararası işbirliğini desteklemek ve gerçekleştirmek adına Kuşak ve Yol’da yer alan uluslararası bilim insanlarının bir birliğini kurmak için bir çalışma grubu (sekretarya) oluşturma noktasında anlaşmış durumdayız. Aynı zamanda, Forum’u her iki yılda bir mekanizmanın bir parçası olarak toplamayı da vaat ediyoruz. Yukarıda bahsedilen tüm bu eylemler, adalet ve eşitlik, gönüllülük ve karşılıklı yarar ilkesi altında ve ortak kararı, işbirliğini ve paylaşmayı teşvik eden süreç ile uyumlu şekilde geliştirilecek.

3. Büyük zorluklar üzerine yoğunlaşmak ve ilgili uluslararası programları düzenlemek 

Çok-disiplinli ve bölgesel özelliklerimizden faydalanarak, Kuşak ve Yol inşasına yönelik stratejik öneme sahip alanlarda araştırma programlarını destekleme ve düzenleme sözünü veriyoruz.

Ortak kalkınmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi, uluslararası toplumun temel çıkarlarını uyumlu hale getirir ve dünyadaki barış ve kalkınmaya yeni bir olumlu güç ekler. Farklı alanlardan ulusal ve bölgesel bilim kuruluşlarının, bilim insanları ve uzmanların, ortak kalkınma ve refah adına sürekli ve güçlü bilimsel desteğin sağlanmasında bilgi paylaşımında bulunarak ve çabalarını bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmeleri gerekiyor.

 

 

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde düzenlenen Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası Bilim Forumu’nda kabul edildi. (7-8 Kasım 2016)
*İngilizce metin ANSO websitesinden alınmıştır: http://www.anso.org.cn/about/history/, Anıl Solmaz tarafından Türkçeye çevrilmiştir.