Profile picture for user Cheng Enfu ve Lu Chunyi
Cheng Enfu & Lu Chunyi
Özgeçmiş

* Cheng Enfu, 1950 Şanghay doğumlu, doktora çalışmaları eğitmeni, Merkezi Halk Kongresimilletvekili, Marksizm Akademisinin akademik başkanı (Çin’de bu tür kurumlarda bir de politiksorumlu bulunmaktadır). Cheng Enfu Çin Komünist Partisi'nin çeşitli konularda, özellikle ekonomiksorunlarla ilgili olarak toplantılara davet ederek görüşlerini aldığı, Çin’de ve Japonya’daki çeşitli etkiligazetelerde Çin’in dördüncü nesil iktisatçıları arasında önde gelen bir figür ve Çin’deki en yaratıcıiktisatçılarından biri olarak değerlendirilmektedir. Prof. Dr. Cheng Enfu Çin Sosyal Bilimler AkademisiBaşkanı sıfatıyla çeşitli görevleri yürütmektedir.
E-mail: ict@cass.org.cn - ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9236-1916

** Lu Chunyi, ekonomi alanında doktorasını tamamlamış, finans profesörüdür. Şanghay Finans veEkonomi Üniversitesi'nden mezun olmuş, Fudan Üniversitesi Ekonomi Okulu'nda doktora sonrasıaraştırma yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Üniversitesi'nde misafirakademisyen olarak bulunmuştur. Finansallaşma ve finansal açıklık gibi konularda araştırmalar yapmaktadır.