Profile picture for user Efe Can Gürcan ve Ömer Ersin Kahraman
Efe Can Gürcan & Ömer Ersin Kahraman
Özgeçmiş

Efe Can Gürcan İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Dekan Yardımcısı’dır. Gürcan, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı’dır ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu görevlerinin yanı sıra Gürcan, Manitoba Üniversitesi Jeopolitik Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nde Araştırma Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Gürcan, Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Uluslararası Çalışmalar alanında yüksek lisans derecesine (Montréal Üniversitesi) ve Sosyoloji alanında doktora (Simon Fraser Üniversitesi) ünvanına sahiptir. Gürcan; İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçe bilmektedir. Gürcan’ın Latin Amerika ve Ortadoğu'da uluslararası siyaset, bölge çalışmaları ve küreselleşmeye odaklanan yayınları arasında üç kitabın yanı sıra onlarca makale ve kitap bölümü yer alıyor. Gürcan’ın son kitabı, “Çok Kutuplulaşma,Güney-Güney İşbirliği ve Hegemonya Sonrası Yönetişimin Yükselişi” başlığını taşımaktadır.
Email: efe.gurcan@istinye.edu.tr


Ömer Ersin Kahraman 2006 yılında ODTÜ “Endüstri Mühendisliği” anadal ve “Bilim Felsefesi ve Mantık” yandal programlarını başarıyla bitirdi. 2010 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları tezli yüksek lisans programını birincilikle bitirdi. Mühendislik eğitimi ve yüksek lisans döneminde karşılaştığı ölçüsüz tüketimin rasyonalizm ile ilişkisi sorununu daha yakından incelemek için 2011 yılında Fransa’nın Rennes 1 Üniversitesi’nde Felsefe dalında doktora eğitimine başladı. 2015 yılında Catherine Colliot-Thélène yönetiminde hazırladığı tüketim ideolojisini konu edinen “Tüketilebilir Özgürlük” tezini sunarak Très honorable (Yüksek Onur) mansiyonuyla doktorasını tamamladı. 2016-2017 eğitim yılında Fransa’nın Poitiers Akademisi’nde Felsefe dalında lise öğretmeni olarak çalışmasının ardından İstinye Üniversitesi ailesine katıldı. Haziran 2018'den Ekim 2019 tarihine kadar Sosyoloji bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Tüketim toplumu, tüketim sosyolojisi ve psikolojisi, ideoloji, politik felsefe, politik iktisat ve Frankfurt Okulu alanlarında çalışmaktadır. Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış çesitli makaleleri vardır. Yüksek lisans ve doktora tezlerini yazdığı İngilizce ve Fransızca dillerini akıcı konuşmasının yanında Almanca bilmektedir.
Email: omer.kahraman@istinye.edu.tr