Profile picture for user Prof. Dr. Radhika Desai
Prof. Dr. Radhika Desai
Jeopolitik Ekonomi Araştırma Grubu Direktörü
Özgeçmiş

Prof. Dr. Radhika Desai, Kanada Manitoba Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim üyesi veJeopolitik Ekonomi Araştırma Grubu Direktörüdür. Geopolitical Economy: After US Hegemony,Globalization and Empire (2013), Slouching Towards Ayodhya: From Congress to Hindutvain Indian Politics (2nd rev ed, 2004) and Intellectuals and Socialism: ‘Social Democrats’ andthe Labour Party (1994), New Statesman and Society Ayın Kitabı eserlerinin yazarıdır. Russia,Ukraine and Contemporary Imperialism, International Critical Thought (2016) Özel Sayısı,Theoretical Engagements in Geopolitical Economy (2015), Analytical Gains from GeopoliticalEconomy (2015), Revitalizing Marxist Theory for Today’s Capitalism (2010) and Developmentaland Cultural Nationalisms (2009) kitaplarının editörüdür. Ayrıca aralarında Economic andPolitical Weekly, International Critical Thought, New Left Review, Third World Quarterly, WorldReview of Political Economy ve çok sayıda dergilerde yayımlanmış politik ekonomi, kültür vemilliyetçilik konularında makaleleri bulunmaktadır. Alan Freeman ile birlikte, ManchesterUniversity Press’in Jeopolitik Ekonomi kitap serisi ve Pluto Press’in Kapitalizmin Geleceği kitapserisinin editörlüğünü yürütmektedir.