Atıf

Foster, J.B. (2022). Çin’in ekonomik diyalektiği: Reformun asıl amacı üzerine değerlendirme. [Kitap incelemesi Çin’in ekonomik diyalektiği: Reformun asıl amacı, Cheng, E.] Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 3(2), 76-77.

Öz

BU İNCELEME, CHENG ENFU’NUN ÇİN’İN Ekonomik Diyalektiği adlı kitabını ve Batılı okuyucular için önemini ele almaktadır. Cheng Enfu’nun kitabına bakış açım, kitabın iki bölümden oluştuğu yönünde. Birinci kısım, aslında, onun Marksizm felsefesine ilişkin genel ifadesinden oluşan giriş bölümüdür. Girişin kendisi, Çin’deki Marksizm’in dogmatik olduğu, Çin’de meydana gelen dönüşümlerin basitçe bir kılıf haline geldiği düşüncesine sahip tüm Batılı okuyucuları şaşırtacaktır. Bu bakış açısı aslında kendi içinde yaratıcı veya yenilikçi bir bakış açısına sahip değildir.