Milli Demokratik Devlet ve Kalkınma

21. YÜZYILIN 20. YÜZYILDAN EN BÜYÜK farkı, Ezilen Dünya’nın kendi içinden hayatın her alanında emperyalist sisteme seçenek olmaya yönelen bir Gelişen Dünya çıkarmış olmasıdır. Dünyada üretimin odağı Batı’dan Doğu’ya kaymıştır. Bu sürecin başını çeken Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet öncülüğünde kamucu ve paylaşımcı bir yaklaşımla kazandığı başarılar bütün dünyada bir “mucize” etkisi yaratmıştır. Batı’da geliştirilmiş olan büyüme ve kalkınma kuramları köklü bir biçimde sorgulanmaya başlamıştır.

Çin’in Sudan ve Güney Sudan’daki Çatışma Çözümüne Katılımı: Bir “Yaratıcı Arabuluculuk” Örneği

ÇİN-SUDAN İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ, Sudan’ın doğu limanlarının Ortadoğu ile ticare­te açılan kapısı olan Tarihi İpek Yolu’na dayan­maktadır. İlişkiler 10. ve 15. yüzyıllar arasında gelişmiştir. İki devlet arasındaki diplomatik ilişkiler Ocak 1959’da başlamıştır. Sudan, Sahra Altı Afrika’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni (ÇHC) tanıyan ilk ülke olmuştur. 1989 askerî darbesin­den önce, Sudan’ın yöneticileri, halkı ve seçkin kesimi arasında, Çin’in Sudan’ın uzlaşmasına ve kalkınmasına olan katkılarıyla ilgili olumlu bir algı vardı.