Profile picture for user Sultan H.E.M. ve Degang Sun
Sultan H.E.M. ve Degang Sun
Özgeçmiş

Hend ElMahly Mahhoud SULTAN,
Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir. İleri düzeyde Arapça, Çince ve İngilizce ve temel düzeyde İspanyolca bilmektedir. Genç bir Sinolog olan Hend’in ilgilendiği araştırma konuları; Afrika Boy-nuzu’nda güvenlik, Afrika Boynuzu’nda Çin’in barış misyonu, ve Körfez güvenliğidir. Journal of West Asia and Africa, Journal of Contemporary Arab Affairs, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies gibi önde gelen Çinli ve uluslarası dergilerde kapsamlı makaleleri yayınlan-mıştır. Çinceden Arapçaya çevirdiği 6 kitabi bulunmaktadir.


Degang SUN,
Şanghay Fudan Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde siyaset bilimi profesörüdür. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (Routledge, Taylor & Francis) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı'dır. Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde mi-safir öğretim üyesi (Eylül 2018-Eylül 2019), Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da Kıdemli Uzman Üye olarak bulunmuş, ayrıca Oxford İslami Çalışmalar Merkezi (2012-2013), Denver Üniversitesi (2007-2008) ve Hong Kong Üniversitesi’nde (2004-2005) misafir akademisyen ola-rak görev yapmıştır. İlgilendiği araştırma konuları; Ortadoğu siyaseti ve uluslararası ilişkiler, Or-tadoğu’da büyük güçlerin stratejileri ve Çin’in Ortadoğu diplomasisidir. Mediterranean Politics, Journal of Contemporary China ve Africa Spectrum gibi dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.