Atıf

Atıf: Xi, J. (2021). Zaman ve mekanı aşacak yeni bir medeniyet için işbirliği. 
Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(4), 20-23.

Öz

Ortak zorluklarımızın üstesinden gelmek ve herkese daha iyi bir gelecek yaratmak için, ekonomi, bilim ve teknolojinin oynadığı rol kadar önemli olan kültür ve medeniyetin rolüne de bakıyoruz. Asya Medeniyetler Diyaloğu Konferansı, Asya’daki medeniyetler ve ötesindekilerle eşit bir zeminde, diyalog kurmak, karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve fikir alışverişinde bulunmak için yeni bir platform oluşturmak üzere toplanmıştır.