Atıf

Xi, J. (2022). İnsan ve doğa için müşterek bir yaşam yaratmalıyız. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ), 3(3), 50-53.

Öz

Birleşmiş Milletler (BM), gerçek çoğulculuk bayrağını yüksekte tutmalıdır. Ülkelerin kapsamlı güvenliklerini sağlamaları, kalkınma başarılarını paylaşmaları ve dünyanın geleceği için bir rota çizmeleri için merkezi bir platform olarak hizmet etmelidir. BM, istikrarlı bir uluslararası düzen sağlamaya, uluslararası ilişkilerde gelişmekte olan ülkelerin temsilini ve söz hakkını artırmaya kararlı olmalıdır. BM dengeli bir şekilde ilerlemeli ve üç temel alanda, güvenlik, kalkınma ve insan haklarında çalışmalıdır.