Atıf

Özdoğan, M. C. (2022). Ortak mirasımız olan geçmişi küresel ölçekte ele alıp, bilimi paylaşmak zorundayız (Röportajı yapan Hande Günözü). BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 3(4), 6-14.
 

Öz

30 Mayıs 1943’te İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini İngiliz Erkek Lisesi ve ardından Robert Kolej'de 1963 yılında tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Kürsüsü’nde yükseköğrenimine başladı. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi’nde “fahri asistan” olarak çalışmaya başladı ve bütün akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi’nde geçirdi. 1994 yılında profesörlüğe yükselen Özdoğan, 2000 yılında Prehistorya Anabilim Dalı başkanlığını üstlendi, 2010 yılında da emekli oldu. Özdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi (2002- 2011), Bilim Akademisi (2011), Amerika Birleşik Devletleri Bilim Akademisi (NAS) yabancı asli üyesi (2005), Amerika Arkeoloji Enstitüsü (AIA), Alman Arkeoloji Enstitüleri (DAI) üyesidir.