Profile picture for user Semih Güneri - Ayça Avcı - Ahmet Z. Bayburt
Semih Güneri - Ayça Avcı - Ahmet Z. Bayburt
Özgeçmiş

Semih Güneri, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü'nde 1983 yılında tamamladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden doktora derecesini aldı. 2009-2019 yılları arasında Moğol Altay bölgesinde petroglif çalışmaları yaptı. Son beş yıldır, o ve öğrencileri, Doğu Asya ve Yakın Doğu arasındaki kültürel ilişkiler üzerinde çalışıyor.
Ayça Avcı, Lisans eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde yaptı. İlk yüksek lisansını Akdeniz Üniversitesi Felsefe bölümünde epistemoloji üzerine yaptı ve Tarih Felsefesi ile ilgili İbni Haldun ve Giambattista Vico'nun doğalcı ve tinselci tarih felsefelerinin karşılaştırılması üzerine tezini hazırladı. İkinci yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesinde Arkeoloji bölümünde yaptı ve Mezopotamya silindir mühürlerinde bulunan kutsal ağaç motifi üzerine tezini yazdı. Şu an Dokuz Eylül Üniversitesinde Arkeoloji bölümünde doktora yapmakta ve Lena-Yenisey Neolitik kültürleri üzerine bir tez hazırlamaktadır.
Ahmet Z. Bayburt, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine aynı üniversitede arkeoloji anabilim dalında "Merkezi Kazakistan Son Tunç Çağı Begazı-Dandıbay Kültürü: Çevresel İlişkiler ve Köken Sorunu" tezi ile tamamladı. Şu an Dokuz Eylül Üniversitesi arkeoloji anabilim dalında doktora programını sürdürmektedir.