Atıf

Sun, D. & Zhang, J. (2022).Çin’in Doğu Akdeniz’de çözüm önerisi: “kalkınmacı barış” yaklaşımı. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 32-53.
 

Öz

Doğu Akdeniz, Ortadoğu’daki iç karışıklıklardan, ikili ve çok taraflı ihtilaflara kadar uzanan çıkar çatışmalarının en önemli merkezlerinden biridir. Bölge dışı güçler, barış girişimlerine yönelik farklı tutumlar benimsemektedir. Batılı liberaller, “demokrasi açığının” çatışmalara neden olduğunu vurgulayarak “demokratik barış” stratejisini önerirler. Çin, tarafların yerel ve bölgesel kalkınma yoluyla barışı sağlayabileceği fikrine dayanan “kalkınmacı barış” stratejisini öneriyor. Çin, 2020 yılında Lübnan’a insanı yardım sağlamak için bir barış gücü gönderdi. Çin, bununla birlikte altyapının geliştirilmesine ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeleri merkeze alarak, Lübnan, Suriye ve Filistin’e kapasitelerini geliştirmeleri için kalkınma yardımı ve ekonomik destek teklif etti ve savaşın yıktığı üç ülkede de savaş sonrası yeniden yapılanmaya katıldı. Doğu Akdeniz’deki ihtilafın potansiyel çözümü olacak olan “Kalkınmacı barış” argümanı, Çin’in kırk yıllık reform ve dışa açılma deneyimine dayanmaktadır.