Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2024-2025 Yaz sayısında “Kuşak ve Yol Girişimi ve İslam Dünyası: Ekonomik, jeopolitik, kültürel alanlarda etkileşimler” konulu sayı için bu kapsamda yer alabilecek makale çağrısı yapmaktadır.  

Günümüzde bir yandan hegemonyacı siyasetler nedeniyle bölgesel ve küresel ölçekte geniş çaplı istikrarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Fakat öte yandan çok kutupluluğun ortaya çıkmasıyla gelişmekte olan ülkeler için önlerindeki zorlukları aşmak için fırsatlar da doğmaktadır. Dünyadaki jeopolitik güç mücadelesinin yoğunlaştığı alanların başında gelen, nüfusun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişmeler bu kapsamda önem kazanmaktadır.

Bu ülkelerin Soğuk Savaş ve sonrasında izleyegeldikleri politikalarda önemli değişimler gerçekleşmektedir. Bunların, yalnızca bölge çapında değil dünyanın geneline yayılan etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerin önceki dönemlere göre stratejik özerkliklerinin arttığı ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiği gözlenmektedir.

Son dönemde, doğu uçta bulunan Çin ile Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu batı uçtaki Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesi de bu çerçevede dikkat çekici bir olgu olarak değerlendirilmektedir. Çin’in Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleriyle kurduğu kalkınma temelli işbirlikleri giderek artmaktadır. Suudi Arabistan-İran ihtilafının çözümünde olduğu gibi Çin’in bölgede bir arabulucu olarak etkinlik kazanması da dikkat çekmektedir.

Benzer tarihi deneyimlere ve ortak kalkınma ihtiyaçlarına sahip gelişmekte olan ülkeler niteliği taşıyan Çin ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkide özellikle Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) önemli bir rol oynamaktadır. Gelişen dünya ülkeleri arasında, KYG’nin de sağladığı olanaklarla genel olarak dünyanın gidişatına ilişkin ortak taleplerin şekillendiği söylenebilir. Bunlar şöyle sıralanabilir: “Güney-Güney işbirliğinin güçlendirilmesi, çok taraflılığın savunulması, hegemonyacı politikalara direnilmesi, tek taraflı dayatmalara karşı çıkılması ve uluslararası ilişkilerin demokratikleştirilmesinin teşvik edilmesi”.

KYG’nin, kadim medeniyetlerin doğduğu, farklı kültür, gelenek ve inançlara sahip bu ülkelerin halkları arasındaki etkileşimi de içeren geniş kapsamlı bir işbirliğini temel aldığı bilinmektedir. Bu çerçevede, dünyanın geleceğini şekillendirmede KYG bünyesindeki medeniyetler arası uyum ve işbirliğinin oynayabileceği rol üzerinde de durulmaktadır.  

Bu kapsamda BRIQ, 2024 Yaz Sayısı için aşağıdaki konularda özgün ve bilimsel makale, deneme ve kitap incelemelerine yer verecektir:

  • Kuşak ve Yol Girişimi ve İslam Dünyası’nda ekonomik, siyasi, kültürel gelişmeler.
  • Kuşak ve Yol Girişimi’nin Ortadoğu ve Afrika Jeopolitiğindeki Etkileri
  • Çin’in önerdiği Küresel Medeniyet Girişimi ve İslam Dünyası
  • Küresel Kalkınma Girişimi ve İslam Dünyası.
  • Kuşak ve Yol Girişimi’nin İslam Dünyası’ndaki Etkilerinin Batı’ya Yansıması
  • Küresel Güvenlik Girişimi ve İslam Dünyası
  • Çin ve Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler: Siyaset, ekonomi, diplomasi, kültür, askeri ve diğer alanlar.

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir. BRIQ, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar. Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir.

Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır. BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır. Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir. Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir. Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.