“Amacımız, Kuşak ve Yol Girişimi tarafından çizilen ilkeler altında ortak bir gelecek için tüm insanlık adına çalışan topluluk oluşturmaktır.

Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde düzenlenen Ulusal Bilimsel Kuruluşların Birinci Uluslararası Bilim Forumu’nda kabul edildi. (7-8 Kasım 2016)

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK, Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) kapsamında ortak ve sürdürülebilir bir geleceğin elde edilmesi için ortak zorlukların üstesinden gelinmesinde

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, 11 Eylül 2020'de düzenlenen bilim insanları forumunda yaptığı konuşmayı dikkatinize sunuyoruz.

Kuşak ve Yol Girişimi veya kısa adıyla KYG, Çin Hükümeti tarafından 2013 sonunda ilan edilen dev bir kalkınma programıdır.

SÜREKLİ BİÇİMDE ARTAN İKLİMSEL ISINMA sorunu yanında uluslararası çatışmaların ana nedenlerinden olan tükenir türdeki fosil yakıt rezervlerine yönelik iştah ve doğalga

MEDENİYETLER TARİHİNİN ÖNEMLİ bir kısmı, insanlığın hastalıklara karşı verdiği mücadelelerden oluşur. 14. yüzyıldaki vebadan 16.

MUSTAFA KEMAL'İN TALEBİNE YANIT olarak General Sir C.