Geleneksel Fosil Yakıtlarından (GFY: kömür-petrol-doğalgaz) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına (YEK) geçişin zorunlu olduğu konusunun, bütün dünya kamuoyu ve ilgili

Çin’in enerji devriminin derinleşmesiyle birlikte, “salım düşüşü, karbon nötrlüğü” hedefi ortaya konmuş, düşük karbonlu, 

TÜRK-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DOSTLUK Derneği ile İstinye Üniversitesi (İSÜ) işbirliğiyle 30-31 Mayıs 2022 tarihlerinde 1. Uluslararası Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye Sempozyumu düzenlendi.

2013 YILINDA KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ’NİN (KYG) dünyaya önerilmesinden bu yana, 172 ülke ve uluslararası kuruluş Çin ile işbirliği anlaşmaları imzaladı ve KYG bileşeni ülkelerin kümülatif mal ticaret h

Mannerheim Asya Seferi, Çarlık Rusya tarafından başlatılan ve Albay Baron C.

Rus çağdaş resim sanatının önemli isimlerinden Aleksey Beliayev Guintovt, 1965 yılında Moskova’da doğdu. 1988 yı- lında Moskova Moskova Havacılık Enstitüsü, Şehir-Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.