ABD’nin tek stratejisi var. Bütün planları, hazırlıkları, müttefikleri de ona göre şekilleniyor.

COVID-19 krizi boyunca Avrupa Birliği, bir olarak konuşma ve karşı koyma kabiliyeti olmadığını ispatladı.

Salgına yenik düşen toplumsal sistemler tutunmak için yeni mevziler arayacak, salgının üstesinden gelenler de bu başarılarını insanlığın kalıcı kazanımları haline getirme uğraşı içinde olacaklardır.

KÜRESEL EKONOMİ VE SİYASET ÜZERİNDEKİ kapsamlı etkileri düşünüldüğünde, Koronavirüs hastalığı 2019’un (COVID-19) 21. yüzyılın en ciddi halk sağlığı krizine yol açmış olduğu söylenebilir.

ÇİN-SUDAN İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ, Sudan’ın doğu limanlarının Ortadoğu ile ticare­te açılan kapısı olan Tarihi İpek Yolu’na dayan­maktadır. İlişkiler 10. ve 15. yüzyıllar arasında gelişmiştir.

20. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN küreselleşmenin ve terör faaliyetlerinin artması, teknolojinin gelişmesi gibi uluslararası alanda ya­şanan değişimler güvenlik kavramının içeriğini etkilemiştir.