Atıf

Erkeç, E. (2023). Adalar Denizi’nde yaşanan Türkiye-Yunanistan geriliminin Doğu Akdeniz Bölgesel Güvenlik Kompleksine yansımaları. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(2), 24-48.

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’nin son dönem dış politikasında Adalar Denizi’nde yaşanan sorunu nasıl güvenlik
konusu haline getirdiği, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz bölgesine yönelik politikaları, bölge dışı
aktörlerin taraflara yönelik tutumları ve iki ülke arasındaki gerilimin bölgedeki yanyansımaları güvenlik
çalışmalarında önemli yeri olan Kopenhag Okulu’nun Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi yaklaşımı
ve süreç takibi yöntemiyle incelenmektedir. Adalar Denizi’ndeki statüsü uluslararası antlaşmalarla
belirlenmemiş adaların aidiyet ve silahlandırılma sorunu, Yunanistan’ın Türkiye’nin bir taraf olmadığı
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak karasularını genişletmeye çalışması, Sevilla
haritası çerçevesinde şekillenen Yunanistan politikaları ve dış aktörlerin etkisiyle Türkiye’yi dışlayarak
oluşturulmaya çalışılan bölgesel kompleks oluşumları, Türkiye’nin egemenliğine yönelik tehdit olarak
algılanmaktadır. Türkiye’nin kendisine yönelik tehditler karşısında sessiz kalması, kendisine dikte edilmeye
çalışılan talepleri kabul etmesi ve ulusal çıkarlarından ödün vermesi kabul edilemez görülmektedir.
Bölgede artarak devam eden belirsizlik, kutuplaşma ve bölgesel askerileşme yarışı açık çatışma riskini de
beraberinde getirmektedir. Bu durum Doğu Akdeniz Bölgesi Güvenlik Kompleksi’nde ciddi bir güvenlik
tehdidi yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adalar Sorunu, askerileşme, Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi, Doğu Akdeniz,
güvenlik tehlikesi.