Atıf

Zreik, M. & Zhao, C. (2022). Doğu Akdeniz’de Çin Varlığı: Suriye Örneği. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 72-89.
 

Öz

1956’ya kadar uzanan geçmişiyle Çin-Suriye ilişkileri, Çin’in bir Arap ülkesiyle kurduğu en eski ve en köklü ilişkilerden biridir. 1980 yılında Sovyetler Birliği, Suriye’nin orta menzilli füze teknolojisi talebini geri çevirdikten sonra Pekin, Suriye’ye bu teknolojiyi sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Pekin, Suriye’nin entelektüel, ideolojik, kültürel ve sosyal açıdan çeşitlilik içeren yapısını bölge için bir model olarak görüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin’e ilk resmi ziyaretini 2004 yılında yaptı. Bu ziyaretin ana vurgusu Çin ve Suriye arasındaki ekonomik işbirliğiydi. Bu işbirliği, Suriye’deki petrol ve enerji tankerleri ile üretim tesisleri için yapılan anlaşmaları içeriyordu. Bu makale, ikili ilişkilerin tarihindeki bazı ana aşamalara dayanarak Çin-Suriye ilişkilerinin gelişimini ele almaktadır. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi açıklamak için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Makale, konuyla ilgili daha derin bir bilgiye ve kavrayışa ulaşmak için konuyla ilgili birincil ve ikincil kaynaklara dayandırılmıştır. Çalışma, Doğu Akdeniz’in jeostratejik önemi, geniş ekonomik pazarı ve Çin’in ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklar açısından zenginliği nedeniyle Çin’in buradaki varlığını genişletmeyi ve geliştirmeyi hedeflediği sonucuna varmıştır. Makale, Suriye’nin Çin için stratejik bir alan olduğuna işaret etmiştir. Bu gerçek, Suriye krizi sırasında ve Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nde veto hakkını Suriye hükümeti lehine kullanmasında açıkça ortaya çıkmıştır. Makale, iki hükümet arasındaki stratejik siyasi uyum ve Doğu Akdeniz’deki coğrafi konumunun önemini artıran bir etken olan Suriye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki aktif varlığı nedeniyle Çin-Suriye ilişkilerinin öngörülebilir gelecekte gelişme yolunda olduğunu öne sürmektedir.