Atıf

Xi, J. (2021). Ekolojik uygarlık: Tüm canlılar için ortak bir gelecek inşası. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(3). 27-30.

Öz

Xi Jinping: Birlikte çalışarak ekonomik kalkınma ile ekolojik korumayı dengelemeli, koordine etmeli ve doğa ile insanın uyum içerisinde yaşayabileceği, müreffeh, temiz ve güzel bir dünya inşa etmenin bir yolunu bulmalıyız.

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 30 Eylül 2020 Çarşamba günü, Birleşmiş Milletler (BM) Biyoçeşitlilik Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın tam metnini** dikkatinize sunuyoruz:

Sayın Başkan,

Meslektaşlarım,

Birleşmiş Milletler’in, kuruluşunun 75. yıldönümünü kutladığı ve dünya genelinde ülkelerin COVID-19’dan çıkıp yüksek kalite ekonomik iyileşme için çabaladığı bu özel süreçte, BM, Biyoçeşitlilik Zirvesi’ni topladı. Bu durum, bizlere biyoçeşitliliği koruma ve sürdürülebilir kalkınmanın temel konularını tartışma fırsatı veriyor ve bundan dolayı pratik ve kapsamı geniş bir öneme sahip.  

Çinin Kunming şehri, 2021'de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 15. Taraflar Konferansı'na (COP 15) ev sahipliği yapacak. COP15, taraflara küresel biyoçeşitlilik yönetişimine dair yeni stratejiler benimsemeleri için bir fırsat sunuyor.

Günümüzde, küresel olarak türlerin neslinin tükenmesinin hızında artış var. Biyoçeşitliliğin kaybı ve ekosistemin bozulması, insan yaşamına ve gelişimine büyük risk teşkil ediyor. COVID-19, bizlere doğa ve insan arasındaki karşılıklı bağımlılığı hatırlattı. Doğayı korumayı ve kalkınmayı paralel bir şekilde ilerletebilmek için bir an önce hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Böylece dünyayı tüm canlıların içerisinde uyum içinde yaşayabileceği güzel bir eve dönüştürebiliriz. Bu amaçla, şu önerileri yapmak istiyorum:

İlk olarak, ekolojik uygarlığa sadık kalmalı ve güzel bir dünya yaratmak adına çabalarımızı artırmalıyız. Biyoçeşitlilik, insanlığın refahını etkiler, insan ırkının hayatta kalması ve gelişmesi için en önemli temeli oluşturur. Endüstriyel uygarlık, muazzam bir maddi zenginlik yaratırken, biyolojik çeşitlilik kaybına ve çevreye verilen zararla ortaya çıkan ekolojik krizlere de yol açıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Eylül 2020'de video aracılığıyla Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde konuştu. (Ju Peng/Xinhua)
Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Eylül 2020'de video aracılığıyla Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde konuştu. (Ju Peng/Xinhua)

 

Sağlam bir ekosistem, uygarlığın refahı için esastır. Bu yüce sorumluluğu tüm insanlık adına omuzlamamız, doğaya saygı göstermemiz, doğa kanunlarına uymamız ve onu korumamız gerekiyor. Birlikte çalışarak ekonomik kalkınma ile ekolojik korumayı dengelemeli, koordine etmeli ve doğa ve insanın uyum içerisinde yaşayabileceği, müreffeh, temiz ve güzel bir dünya inşa etmenin bir yolunu bulmalıyız.

İkinci olarak, çok taraflılığı savunmamız ve çevre konusunda küresel yönetişim için sinerji oluşturmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler’in kuruluşundan bu yana, uluslararası camia, küresel çevre yönetişimi için etkin çabalar sarf ediyor. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması gibi uluslararası belgeler, kendi alanlarında çevresel yönetişim için yasal temeli oluşturuyor. Çok taraflı işbirliğinin önemli başarılarını temsil eden bu belgeler, uluslararası camiadan gelen geniş destek ve katılımdan faydalanıyor. Dünya genelinde doğa konusunda risk ve zorluklarla karşı karşıya olan ülkeler, aynı geminin yolcuları olarak aynı kaderi paylaşıyor ve geleceği ortak olan bir topluluğu oluşturuyor. Tek taraflılık destek bulmuyor; ilerlemenin doğru yolu işbirliğidir. Çevre konusunda küresel yönetişimi geliştirmek için Birleşmiş Milletler merkezli bu uluslararası düzeni sıkı bir şekilde korumalı ve uluslararası kuralların kutsallığı ile otoritesini savunmalıyız.

Üçüncü olarak, yeşil kalkınmaya devam etmemiz ve COVID-19 sonrasında yüksek nitelikli ekonomik toparlanma potansiyelini geliştirmemiz gerekiyor. Koronavirüs, küresel olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya her açıdan ciddi zararlar verdi. Uzun vadeli düşünmemiz, kararlı olmamız ve yeşil, kapsayıcı, sürdürülebilir kalkınma yolundan şaşmamamız gerekiyor. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, önümüzdeki yolu işaret ediyor ve biyoçeşitliliği, önemli bir temel, bir amaç ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın aracı olarak kabul ediyor. “Çaremiz doğanın içerisinde” fikrini benimseyen bizler, doğayı korurken aynı zamanda kalkınma olanakları için çabalayabilir ve hem ekolojik koruma hem de yüksek nitelikli kalkınmada kazan-kazanı başarabiliriz.

Dördüncü olarak, sorumluluk duygumuzu yükseltmemiz ve çevresel sorunların üstesinden gelmek adına hareket gücümüzü kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Kalkınmanın farklı evrelerinde olan gelişmiş ve gelişen ülkeler, çevresel sorunları irdelemede, farklı tarihsel sorumluluklara ve pratik yeterliliklere sahipler. Ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesini sürdürmemiz, faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşılmasını sağlamamız ve gelişmekte olan ülkelerin finansman, teknoloji ve kapasite geliştirme konusundaki endişelerini karşılamamız gerekiyor. Kararlılıkla taahhütlerimizi yerine getirmeli, hedeflerimize yoğunlaşmalı ve evimiz dediğimiz gezegenimizi korumak amacıyla biyoçeşitlilik kaybını etkili bir şekilde tersine çevirmeliyiz.

 

Sayın Başkan,

Kunmingde düzenlenecek önümüzdeki yılın (2021) Biyoçeşitlilik Konferansı'nın teması olan “Ekolojik Uygarlık: Dünya Üzerindeki Tüm Canlılar İçin Ortak Bir Gelecek İnşası”, insanlığın daha iyi bir geleceğe dair umudunu bünyesinde taşıyor. COP15’in ev sahibi olarak Çin, biyoçeşitlilik yönetimi ve ekolojik ilerleme tecrübelerini bütün katılımcılara paylaşmaktan mutluluk duyacaktır.

- Çin, kalkınmasını ekolojik uygarlık inşa etme vizyonu altında sürdürmektedir. “Doğanın kanunları her şeye hükmeder” ve “İnsan doğa ile uyumu aramalıdır” şeklindeki geleneksel bilgeliğinden, herkes için yenilikçi, koordineli, yeşil ve açık kalkınmayı vurgulayan yeni kalkınma felsefesine kadar, Çin her zaman ekolojik ilerlemeye öncelik tanımış, ekonomik ve sosyal kalkınmasının her bir boyut ve safhasına ekolojik ilerlemeyi yerleştirmiştir. Hedef, insan ve doğanın uyumlu bir şekilde bir arada varoluşunu destekleyen bir çeşit çağdaşlaşma arayışıdır.

- Çin, kamuoyuna güçlü politikalar ve eylemler açıkladı. Çin, dağları, nehirleri, ormanları, tarım arazilerini, gölleri ve çayırları koruyan bütüncül bir yaklaşım izliyor ve biyoçeşitlilik yönetişimini geliştirmek adına koordine edilmiş çabalar sarf ediyor. Biyoçeşitliliği korumaya dönük ulusal mevzuatı hızlandırdık ve ekosistemi korumak için kırmızı çizgiler çiziyoruz. Bir milli park sistemini hayata geçirdik, büyük biyoçeşitlilik koruma projelerini yürüttük ve toplumsal katılım ile kamu farkındalığını artırmış bulunuyoruz. Son on yılda Çin, 70 milyon hektardan fazla ağaçlandırılmış alanıyla, orman alanı yükselişinde dünyanın zirvesine çıktı. Erozyon ve çölleşmeye karşı mücadelede uzun vadeli, geniş ölçekli çabalar sarf ettik ve sulak arazileri etkili bir biçimde korumuş ve iyileştirmiş bulunuyoruz. Şimdi ise, dünyanın en büyük genetik kaynak rezerv bankalarından birine sahibiz. Karasal ekosistemin %90’ı ve önemli vahşi hayvan popülasyonun %85’i etkin koruma altında bulunuyor.

İnsanlık için ortak gelecek toplumunu inşa etme vizyonunu kılavuzu olarak belirleyen Çin Halk Cumhuriyeti, kararlaştırdığı katkılarını ulusal olarak artırmak adına olağanüstü çaba sarf etmeye devam edecektir.

- Çin, küresel çevre yönetişiminde etkin bir rol üstleniyor. Çin, yükümlülüğünü iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik de dahil olmak üzere çevre ile ilişkili anlaşmalar altında ciddiyetle ele alıyor. 2020 yılı iklim değişikliği ile mücadele ve korunmuş alanlar oluşturma hedeflerini, planlanan zamandan önce tamamladı. En büyük gelişen ülke olarak Çin, gelişmişlik düzeyiyle orantılı uluslararası sorumluluklarını almaya ve küresel çevre yönetişimine dair üzerine düşen katkıyı vermeye hazırdır. İnsanlık için ortak gelecek toplumunu inşa etme vizyonunu kılavuzu olarak belirleyen Çin Halk Cumhuriyeti, kararlaştırdığı katkılarını ulusal olarak artırmak adına olağanüstü çaba sarf etmeye devam edecektir.

Xi Jinping, Shaanxi Eyaleti, Qinling Dağları'ndaki Niubeiliang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nı ziyaret etti. (Xinhua, 2020)
Xi Jinping, Shaanxi Eyaleti, Qinling Dağları'ndaki Niubeiliang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nı ziyaret etti. (Xinhua, 2020)

Çin, daha etkili politikalar ve önlemler alacak, 2030’dan önce karbondioksit salımlarını  en yüksek düzeye çıkaracak ve 2060tan önce karbon nötr hedefini başaracak, böylece Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba ve katkı sağlayacak.

 

Sayın Başkan,

Meşhur tabirle, “Yüce dağları toprak tanelerinin üst üste yığılması, azgın nehirleri damlaların bir araya gelmesi var eder.” Biyoçeşitliliği korumak ve küresel çevre yönetişimini geliştirmek, tüm tarafların kesintisiz çabalarını gerekli kılar. Küresel biyoçeşitliliği korumak için tartışmak ve planlar yapmak için, önümüzdeki yıl (2021) güzel “İlkbahar Şehri” Kunming’de sizleri ağırlamak istiyor ve kapsamlı, dengeli, istekli ve uygulanabilir eylem çerçevesinin benimsenmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi, bu Zirve’den yola çıkalım ve gezegenimizin üzerindeki bütün canlılar arasında güzel bir uyum dünyası inşa etme adına hep birlikte çalışalım.

*Yazının başlığı BRIQ'e aittir.
**Metnin İngilizcesi https://news.cgtn.com/news/2020-09-30/Full-text-Xi-Jinping-s-speech-at-UN-summit-on-biodiversity-Udo37GZogE/index.html adresinden alınmış, Anıl Solmaz tarafından Türkçeye çevrilmiştir.