Atıf

Atıf: Haydar, H. (2021). Kuşak Yol’un kalp atışları. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2(4), 44-51.

Öz

Yunus Emre düşüncesinin gönüllere yayıldığı, bilinçlere çıkarıldığı günümüzde, insanlık, tarihin değişik dönemlerinde rastladığımız toplumsal çöküş ve yükseliş süreçlerinden birini daha yaşıyor. 21. yüzyılda kapitalizm, küreselci emperyalist evresinde çöküşe geçerken, yükselmekte olan yeni Asya Uygarlığı kamucu ilkelerle insanlığın önünü açıyor. Yunus Emre’nin sevgi öğretisine ihtiyaç duyulduğu böyle bir dönemde, kapsamlı programlarla ortaya çıkarılması, bir bakıma güncellenmesi, yaşanan Asya Çağı yükselişinde önümüze çıkacak pek çok manevi soruna da çözüm üretecektir.

Fikirlerinizde kalp atışları
duyulmuyorsa bir daha düşünün.