Profile picture for user John Bellamy Foster
John Bellamy Foster
Özgeçmiş

John Bellamy Foster, Monthly Review dergisinin editörü ve Oregon Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. Politik ekonomi üzerine yazılar yazmış ve önemli bir çevre sosyoloğu olarak ün kazanmıştır. Marx’ın Ekolojisi: Materyalizm ve Doğa, Büyük Mali Kriz: Nedenler ve Sonuçlar, Tekelci Kapitalizmin Teorisi: Marksist Politik Ekonominin Değerlendirilmesi'nin aralarında bulunduğu birçok kitabın yazarıdır. E-posta: jfoster@uoregon.edu